Skrapor

Harjos skrapor finns i ett flertal olika utförande.

Vi har L-skrapor till både kulvert och rännor, T-skrapor under spalt.

Skraporna har utbytbara mässingsbussningar. Skrapbalken är tillverkad av grov U-balk, som kan förses med ett stort antal skrapor.

I ändan på varje skrapbalk finns en slutskrapa.

Den har till uppgift att "plocka ut" gödseln i vändläget.

T-skrapor

Harjo har en T-skrapa som är speciellt framtagen för lösdrift med öppna rännor.

Vi använder då en drivstation med en långsamtgående motor.

Till utgödslingen i en lösdrift med öppna rännor använder vi ett automatikskåp med strömrusrelä eller med både strömrus och gränslägesreglering.

Ränngaller

Harjos ränngaller finns i ett flertal olika modeller.

Vi kan även göra ränngaller till rännor med udda mått.