Möjligheter

vi kan tillverka 99% av dina tankar & idéer, det är bara din fantasi som kan sätta stopp.

Exempel:

  • Husnummer med valfri storlek och typsnitt. 
  • Byggsatser/pussel
  • Krukor med önskad design samt storlek
  • Dukklammer i fjäderstål med egen top-look
  • fasaddekorationer Tex. Löv,djur,text