Harjo Tryckutgödsling

Harjos tryckgödslingar är de äldsta och mest beprövade som finns på marknade idag.

Med åren har vi fått den erfarenhet och kunskap som borgar för högsta kvalité. Den höga driftsäkerheten på Harjos hydraliska tryckutgödslingar är bara en av många fördelar.

Harjo tryckutgödslingar har enkla och flexibla konstruktioner som även är lämpade för befintliga ladugårdar.

Vi hjälper er med råd och enkla anvisningar om hur ladugården bäst bör förberedas och planeras.

Harjo tryckarna är uppbyggda på hydraliska utgödslingssystem som arbetar automatiskt. När du startar anläggning, för skraporna gödslen i rännorna till tvärkulverten.

Här tar frammatnings skraporna vid och transporterar gödslen till tryckstationen. Pressen trycker gödslen genom tuben ut på gödselplattan.

Några fördelar med Harjo-tryckarna.

  • Inga frost eller dragproblem
  • Välutprovad under olika förhållande
  • Kan med lätthet kombineras med våra andra utgödslingssystem
  • Svensk kvalité
  • Hög kapacitet
  • Snabb service & leverans

Ränncylindrar

Cylindrarna i de längsgående rännorna, fästes på gödselrännans ena sida eller fälls in i gången.

Gödselpress och tryckkammare

Gödselpressen med tryckkammare är uppbyggda av kraftig stålplåt.

Den levereras helt färdig, ingen formsättning eller andra fördyrande förberedelser krävs.

Huvudcylindern

Cylinderns uppgift är att trycka ut gödseln med tryckpressen.

Den är av extra hög kvalité och är givetvis av betydligt kraftigare dimension än de andra cylindrarna som sitter i rännorna.

Hydralaggregat

Harjos hydralaggregat är mycket kompakt. Det är försett med tyst- och mjukvändande ventilpaket av högsta kvalité.

Det är också utrustat med överströmningsventil. Aggregatet kan monteras på vägg eller golv.

Tekniska spec.

Hydralaggregat 420

Motor 4,0kW (5.5Hk)
Tank 40 liter
Tryckstyrd mjukvändande ventil
Överströmningsventil
pumpkapacitet 16 liter/minut
Returfilter, Sugsil
Nivåvakt mot slangbrott som tillval

Hydralcylindrar

Cylinder 70/55 i kulvert
Cylinder 50/35 i rännor
Slaglängd 2000mm